Family History Help

Mga kapamilya ko,

Puwede n’yo ba akong tunlungan sa aking pananaliksik pangpamilya? Ano ang email address mo para ipadala yung imbitasyon?

Ang aking pananaliksik pangfamiliya ay tumutuon sa Pamilyang Acar. Yung pamilya na ito ay taga Negros Oriental at nanggaling sa bandang Saudi (Middle East) noong dati. Hinihiling ko po ang inyong tulong. Idagdag po ninyo ang mga pangalan, mga kaarawan, petsa ng kasalan, at mga petsa ng kamatayan. Kailangan ko po rin ang mga lugar kung saan natapos. Maraming salamat po sa inyong pagbisita at maitutulong. Mangyaring isumite ang bilang ng maraming mga pangalan tulad ng maaari mong.

Mahal kita!

 

Hi Family!

Would you help me work on our family tree? My genealogy research is focused on the Acar family. The Acar Family comes from the Negros Oriental region of the Philippines and possibly from the Middle East before that. Please help put our family history together by adding names, birthdays, marriage dates, death dates and the locations where they occurred. Thank you for visiting! Please submit as many names as you can.

I love you!